Game Offline

Bomberman ( điện tử 4 nút ) Đặt Bom – NES

★ Bomberman (ボンバーマン Bonbāman?) (ボンバーマン Bonbāman?) là một trò chơi video dạng mê cung theo phong cách game thùng được phát triển bởi Hudson Soft. Phiên bản trò chơi trên máy tính tại nhà đầu tiên là Bomber Man (爆 弾 男 Bakudan Otoko?) được phát hành vào tháng 7…

Read More